Tõlkimisest

Eesti tõlketurg on kirju ja pakutakse mitmesuguseid teenuseid – kõike seda ühe ja sama nimetuse all tõlkimine. Selle sisuline pool on aga väga erinev. Näiteks kirjalik tõlge võib olla tehtud nii Google’i tõlkeprogrammiga, tulemuseks kummaline toortõlge, kui ka asjatundjate poolt, tulemuseks professionaalselt tõlgitud, mitmekordse kontrolli läbinud tekst. Nende kahe näite varal on selge, et tulemuse saamiseks kulunud aeg ja ressursid on erinevad. Seetõttu on segaduses nii kliendid kui ka teenusepakkujad. Ühest küljest ei ole kliendid teadlikud, et kiire ja odav teenus ei pruugi olla kvaliteetne. Teisest küljest jälle on tõlkebürood, võisteldes üksteisega kiirema ja odavama teenuse pakkumise nimel, teinud järeleandmisi tõlketöö kvaliteedis.

Hetkeolukord Eesti tõlketeenuste maastikul on selline, et tõlkijad teevad koostööd mitme erineva tõlkebürooga ja tihtipeale ei olegi vahet, milliselt büroolt klient parasjagu teenust osta soovib. Kliendi valiku määrab mugav teenindus ja loomulikult ka teenuse maksumus.

Tõlketee garanteerib oma klientuurile ausa ja asjatundliku tekstiteenuse. Meie heaks töötavad parimad spetsialistid, kelle tõlketöid toimetavad vastava valdkonna asjatundjad.