Tõlketeest

Tõlketee asutajad on enne ettevõtte rajamist töötanud Eesti tõlkemaastikul seitse aastat. Meie firmas rakendust leidvad tõlkespetsialistid omavad vähemalt kolme aasta pikkust kogemust tõlketeenuse vallas. Mitu meie asjatundjat kannavad endaga oskustepagasit, mis sisaldab kahekümne aasta pikkust tõlkimiskogemust.

Lisaks tavapärasele kirjalikule ja suulisele tõlkimisele osutab Tõlketee mitmeid muid teenuseid. Uudse teenusena tõlkebüroode maastikul pakume tandemvestlust – see on kiire ja odav viis praktiseerida, värskendada või omandada keeleoskust turismireisiks, võõramaalasest sõbra küllatulekuks või silmaringi laiendamiseks! Tandemvestlus sobib ka väliskülalistele, kes soovivad mõne tunniga omandada eestikeelseid argisuhtluse käibefraase.

Pakume tandemvestlust lisaks suulisele keelele ka eesti viipekeeles. Eesti viipekeele tandemvestlus võimaldab meelde tuletada õpitut ja jätkata eesti viipekeele praktiseerimist suheldes viipekeelse kurdi või viipekeelt valdava kuulja isikuga. Eesti viipekeele õppimine kogub populaarsust, ent selle keele omandamisvõimalusi pole palju. Veel vähem on võimalusi keelehuvilise jaoks, kes soovib edasiõppimist jätkata. Tõlketee on selles vallas uuenduslik: viipekeelsed tandemvestlused lähendavad kurte-kuuljaid, kurtide kaasamisel saavad kuuljad õppurid liikuda algtasemelt edasi, täiendades oma viiplemisoskust praktilises suhtluses. Selle tulemusel muutuvad ka kurtide kogukond, kultuur ja eesti viipekeel keeltemaastikul nähtavamaks.

Omalt poolt lubame kõrgetasemelist lõpptulemust, mis garanteerib Tõlketeele astudes jõudmise seatud sihile. Lubame, et meie tekstiteenust kasutades kogete rahulolu, mis põhineb ausal ja asjatundlikul tõlke-, toimetamis- ning vestlusteenusel.

Oleme veendunud, et ausa ja asjatundliku teenuse tulemuseks on pikaaegne usalduslik koostöösuhe.