Tandemvestlus

Tandemvestlus on õpieesmärgiline teenus, mis on võrreldes keeleõppega kiirem ning odavam viis omandada-värskendada vajamineva võõrkeele oskust näiteks välisriiki reisimiseks.

Teenuse tellimisel lepime kokku keelesuuna, valdkonna, vestlusjuhi ja kliendi kohtumispaiga ning teenuse hinna. Samuti lepime kokku ka eeldatava teenuse osutamise kordade arvu.

Tandemvestluse läbiviija valmistab ennast igaks päevaks küll ette, aga kirjalikke materjale kliendiga ei vahetata. Vestleja ise võib aga märkmeid teha. Aja kokkuhoiu mõttes on põhitegevus intensiivne vestlus.