Tandemvestlus eesti viipekeeles

Eesti viipekeele tandemvestluse eesmärk on arendada viipekeele oskust suhtlussituatsioonis. Teenuse osutamisel lepime kokku vestluse teema(d), vestlusjuhi ja kliendi kohtumispaiga, vestluskordade arvu ning teenuse hinna.