Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on loominguline tegevus, mille käigus kanname teksti ühest kultuuriruumist üle teise. Selleks kohaldame tõlketeksti sihtkeele lugeja kultuuri iseärasuste, traditsioonide ja seadusandlusega. Lokaliseerimisse oleme kaasanud erinevad spetsialistid: tõlkijad, toimetajad, kujundajad jt. Lokaliseeritakse näiteks tarkvara ja veebilehti, aga ka toodete kasutusjuhendeid.