Korrektuur

Professionaalse tõlketöö tulemusel ei tarvitse enamik meie büroos tõlgitud tekste enam lisatoimetamist ega korrektuuri vajadagi. Ometi on korrektuur tarvilik selleks, et kontrollida tõlketeksti vastavust sihtkeele õigekirjareeglitele. Siis parandame põhilised õigekirja-, trüki- ja vormistusvead. Korrektor lisab puuduvad kirjavahemärgid, tühikud, kontrollib sõnade kokku- ja lahkukirjutamist ja sätib tähed õigesse järjekorda.