Kirjalik lihttõlge

Teeme ka kirjalikku lihttõlget, mis osutub tarvilikuks, kui soovite aru saada sisust, kuid puudub vajadus teksti edastamiseks kolmandatele isikutele. Sellisel juhul teeb asjatundja kliendi saadetud materjalist kokkuvõtte, mille võib kätte saada juba järgmisel tööpäeval. Kokkuvõte sisaldab tekstis esinevaid põhipunkte.