Keeletoimetamine

Keeletoimetamise käigus vaatame üle teksti sisu vastavuse originaalile. Selleks kontrollime fakte ja termineid ning seejärel teksti keelelist külge: stiili, sõnavalikut ja vastavust õigekirjareeglitele. Keeletoimetaja teeb koostööd tellijaga, et valmiks sihtgrupile ladus, loetav ja hästimõistetav tekst.