Audio- ja videomaterjalide tõlkimine

Audio- ja videomaterjalide tõlkimisel teostame kliendi soovi järgi audio- ja videofaili transkriptsiooni (suulise teksti ümberkirjutamine) ning transkribeeritud teksti tõlkimist. Teksti saadame kliendile kas kirjaliku tõlkena või pealelugemise meetodil. Tõlge edastatakse kliendile sellisel juhul audiofailina.