Meie hindadest

Küsige personaalset hinnapakkumist!

Kirjaliku tõlke arvestuslik mahuühik on 1 standardlehekülg ehk 1800 tähekohta koos tühikutega. Hinnapakkumise aluseks on kliendi saadetud fail ehk algfail, mis läheb tõlkesse.
Kliendi päringu põhjal koostatakse personaalne hinnapakkumine. Vastavalt sellele kujuneb teenuse hind keelesuunast, tõlkevaldkonnast, tekstimahust ja töö valmimise tähtajast (nt kiirtellimus). Tellimustele, mille maht on üle 5 lehekülje tööpäevas, lisandub kiirtöö tasu.

Kirjalikku lihttõlget pakume kliendi isiklikeks vajadusteks. Lihttõlke hind sõltub sellest, kui üksikasjalikku kokkuvõtet tekstist vaja on. Lihttõlke aluseks on tunnihind. Eelnimetatud teenus on kirjaliku tõlke hinnast kuni 25% odavam.

Suulise tõlke hind kujuneb konkreetse situatsiooni ja selle kestuse (tundide või päevade) arvestuse põhjal.

Lokaliseerimine on ajakulukas, tehnilisi ja vaimseid ressursse nõudev tegevus. Kui klient vajab lisaks toimetamisele ja korrektuurile ka lokaliseerimisteenust, siis see lisatakse eraldi hinnapakkumisele.

Keeletoimetamine ja korrektuur on iga kirjaliku tõlketellimuse üks osa. Pakume neid ka eraldi teenustena. Arvestuslik mahuühik on 1 standardlehekülg ehk 1800 tähekohta koos tühikutega. Hinnapakkumise aluseks on kliendi saadetud fail ehk algfail, mis vajab toimetamist.

Tandemvestluse hind oleneb õppuri eesmärgist, millisele keeleoskuse tasemele ta jõuda soovib, kui palju aega vestlusjuhil selle ettevalmistuseks kulub ning mis keelesuunal vestlus toimub. Vestlus kestab 60 minutit, sellest 15 minutit on mõeldud ettevalmistuseks, nt enda sisseseadmiseks vestluspaigas. Intensiivne vestlus kestab 45 minutit, mis on aluseks ka teenustasu arvestamisel.

Hinnasoodustusi pakume püsiklientidele, üliõpilastele ja suuremahuliste tööde puhul.

Teenuste hindadele lisandub käibemaks.