Yrityksestämme

Tervetuloa Tõlketeelle – parempien käännösten tielle!

Tõlketeen perustajat ovat ennen yrityksensä perustamista työskennelleet seitsemän vuotta virolaisessa käännösmaailmassa. Yrityksemme käännösalan ammattilaisilla on takanaan vähintään kolmen vuoden kokemus kääntämisestä. Monella asiantuntijallamme onkin takanaan kahdenkymmenen vuoden käännöskokemus.

Perinteisen käännöstyön ja tulkkauksen lisäksi tarjoaa Tõlketee monia muitakin palveluita. Uutena palveluna käännösmaailmassa tarjoamme myös tandemkeskusteluja. Ne ovat nopea ja edullinen tapa opetella uutta tai päivittää jo aiemmin opittua kieltä käytännön keskustelujen avulla, tarvitaanpa kieltä sitten tulevaa ulkomaan matkaa varten, ulkomaalaisen ystävän vierailun takia tai mielenkiinnosta vierasta kieltä ja kulttuuria kohtaan. Tandemkeskustelut sopivat myös asiakkaille, joiden toiveena on muutamassa tunnissa omaksua virolaisen arkikeskustelun käyttöfraaseja.

Suullisen tandemkeskustelun lisäksi tarjoamme tandemkeskustelumahdollisuuksia myös virolaisella viittomakielellä. Virolaisen viittomakielen tandemkeskustelut mahdollistavat jo opitun kielitaidon mieleen palauttamisen sekä käytännön kieliharjoitusten jatkamisen kuulovammaisen tai kuulevan viittomakielentaitajan avulla. Virolaisen viittomakielen opiskelu kasvattaa suosiotaan, mutta opiskelumahdollisuuksia on toistaiseksi vielä vähän. Vielä vähemmän on mahdollisuuksia edetä opinnoissaan alkeita pidemmälle. Tõlketee on tässä mielessä innovatiivinen: viittomakielinen tandemkeskustelu lähentää kuulovammaisia ja normaalikuuloisia. Kuulovammaisten ohjaajien avulla opiskelijat pääsevät alkeistasolta eteenpäin opinnoissaan saaden samalla harjoitusta käytännön viittomakielentaidossaan. Tämän seurauksena saa myös virolaisten kuulovammaisten yhteisö, sen kulttuuri sekä virolainen viittomakieli ylipäätään tarvitsemaansa näkyvyyttä muiden kielten joukossa.

Omasta puolestamme lupaamme asiakkaillemme korkeatasoisen lopputuloksen. Tõlketeen avulla asiakkaamme saavuttavat haluamansa päämäärän. Lupaamme, että palveluitamme käyttämällä pääset toivomiisi lopputuloksiin. Tämän asiakkaillemme takaa luotettava ja asiantunteva käännös-, toimitus- ja keskustelupalvelumme.

Olemme vakuuttuneita, että luotettavan ja asiantuntevan palvelu johtaa pitkäaikaiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön.