Tulkkaus

Tulkkausta tarvitaan konferensseissa, kokouksissa ja monenlaisissa muissa tilaisuuksissa, joissa kohtaavat eri kieliä puhuvat ihmiset. Tunnetuimmat tulkkauksen lajit ovat konsekutiivitulkkaus eli puheen jälkeen tapahtuva tulkkaus sekä simultaanitulkkaus eli samanaikaisesti puheen kanssa tapahtuva tulkkaus. Tulkkausta on myös puheen kääntäminen viittomakielelle ja päinvastoin.