Oikoluku

Oikolukupalvelumme vastaa tekstin oikeellisuudesta ja sen sisällöllisestä yhtenevyydestä alkuperäisen tekstin kanssa. Tarkastamme faktat ja termit sekä tekstin kielellisen puolen: tyylin, sanavalinnat ja vastaavuuden oikeinkirjoitussäännöille. Oikolukija tekee yhteistyötä tilaajan kanssa, jotta tekstistä tulee kohderyhmälle sopiva, sujuvasti luettava ja helposti ymmärrettävä.