Muokkaaminen, taitto ja tekstin julkaisukuntoon saattaminen

Muokkaamme myös yksinkertaisempia pdf-tiedostoja julkaisukuntoon. Tekstin julkaisukuntoon saattamisessa on monta vaihetta: ensin tekstin laatiminen, sitten toimittaminen ja kääntäminen, lopuksi muokkaamien ja taittaminen. Käsittelemme tekstin asiakkaan toiveen mukaisesti. Laadimme erilaiset lehtiset, esitteet, käyntikortit, lomakkeet, asiakirjojen kannet, kirjekuoret, joulu- ja onnittelukortit sekä kutsut toiveittesi mukaan.

Tarvittaessa suunnittelijamme asioi myös kirjapainon kanssa puolestasi.