Lokalisointi

Lokalisointi on luovaa työtä, jossa teksti mukautetaan haluttuun kulttuuriympäristöön. Sovellamme käännöstekstin kohdekielialueelle ominaisiin tapoihin ja lainsäädäntöön. Lokalisointiin käytämme erilaisia asiantuntijoita: kielenkääntäjiä, sisällöntoimittajia, luovia kirjoittajia ym. Lokalisoitavia tekstejä ovat mm. atk-ohjelmistot, kotisivut sekä esimerkiksi erilaiset käyttöohjeet.