Audiovisuaalinen kääntäminen

Av-kääntäminen on asiakkaan ääni- ja videotiedostojen litterointia (suullisen tekstin saattamista kirjalliseen muotoon) sekä litteroidun tekstin kääntämistä. Asiakkaalla on mahdollisuus saada teksti joko kirjallisessa muodossa tai äänitettynä. Tällaisessa tilanteessa lähetämme käännöksen asiakkaalle äänitiedostona.