Hinnoistamme

Kysy henkilökohtaista hintatarjoustamme!

Käännöksen hinta määräytyy laskutussivujen mukaan. Laskutussivun pituus on 1800 merkkiä välilyönteineen. Hintamme perustuu asiakkaan käännettäväksi lähettämään tekstiin. Hintaan vaikuttavat lähtökieli, kohdekieli, aihepiiri, käännöksen pituus, vaikeusaste ja kiireellisyys. Jos käännöksen aikataulutoive on yli viisi laskutussivua vuorokaudessa, perimme työstä kiireellisyyslisän.

Kirjallista pikakäännöstä tarjoamme asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön. Pikakäännöksen hinta riippuu siitä, kuinka yksityiskohtaista yhteenvetoa asiakas toivoo. Kirjallisen pikakäännöksen hinta perustuu tuntilaskutukseen. Palvelun hinta on 25% tavallisen käännöstyön hintaa edullisempi.

Tulkkauksen hinta määräytyy tilanteen ja tulkkauksen keston (tunti- tai päiväveloitus) perusteella.

Lokalisointi on aikaa, teknisiä resursseja ja luovuutta vaativa prosessi. Jos asiakas toivoo toimittamisen ja oikoluvun lisäksi myös tekstin lokalisointia, perimme siitä lisämaksun.

Kielenhuolto ja oikoluku ovat osa jokaista käännöstyötä. Tarjoamme niitä kuitenkin myös erillisinä palveluina. Hinta määräytyy laskutussivujen mukaan. Laskutussivun pituus on 1800 merkkiä välilyönteineen. Hintamme perustuu asiakkaan lähettämään toimitettavaan tekstiin.

Tandemkeskustelun hinta perustuu opiskelijan tavoitteisiin, siihen, millaista kielitaitoa tavoittellaan ja kuinka paljon keskustelunohjaajalla kuluu aikaa toivottujen tuntien valmisteluun. Myös keskustelussa käytettävä kieli vaikuttaa hintaan. Keskustelutunnin pituus on 60 minuuttia, josta 15 minuuttia kuluu käytännön järjestelyihin. Intensiivisen keskustelun osuus tunnista on 45 minuuttia, ja se on myös palvelun hinnoittelun perusta.

Tarjoushinnat kanta-asiakkaille, opiskelijoille sekä suurten kertatilausten tekijöille

Palvelujen hintoihin lisätään liikevaihtovero silloin, kun maksuliikenne hoidetaan virolaisen pankkitilin kautta.